Diàleg en parella, sincer i profund, sota la mirada de Déu.

Oració personal, familiar i conjugal.

Formació perquè la nostra fe sigui més viva i personal.

Possibilitat de compartir inquietuds, realitats i experiències.

QUIN ÉS EL NOSTRE MÈTODE?

La gran intuïció del Pare Caffarel va ser oferir als matrimonis cristians una pauta, unes guies que els portin a progressar com a matrimoni cristià.
Es basa en els MITJANS CONCRETS D'ESFORÇ:

  • Escoltar’  assíduament la Paraula de Déu.
  • Reservar tots els dies algun temps per a una veritable ‘trobada amb el Senyor’ (oració personal).
  • Trobar-se cada dia junts marit i muller en una oració conjugal (i si fos possible, en una oració familiar).
  • Dedicar cada mes el temps que sigui precís per a un veritable diàleg conjugal sota la mirada de Déu "Deure d'asseure's": aquest punt és un dels grans descobriments dels Equips de la Mare de Déu, ja que va més enllà del diàleg bàsic i necessari per a la vida de parella. En aquest punt es comparteix una manera “nova” de dialogar que neix del convenciment de la presència de Déu que uneix i del projecte de vida (matrimoni i família) al que han estat cridats els cònjuges.
  • Fixar-se una regla de vida: La regla de vida és el punt en el que cadascú decideix personalment concentrar els seus esforços per a seguir millor la seva direcció de creixement i respondre amb alegria a la crida d’amor que li dirigeix Déu. (Document sobre la Regla de Vida de 1999).
  • Assistir a un recés anual. Posar-se cada any davant el Senyor -en matrimoni, si és possible- durant un recés de 48 hores com a mínim, per reflexionar i planificar la vida en presència seva.