Un jove prevere, Henri Caffarel, rep la consulta d'alguns matrimonis joves que li demanen com avançar en el camí de la santedat com a matrimoni cristià.

La seva proposta és "cerquem junts". Així neixen els Equips, que es posen sota la protecció de la Mare de Déu.

El Pare Caffarel

Els Equips de la Mare de Déu van començar a gestar-se a París el 1939, quant quatre matrimonis joves, noucasats i cristians convençuts, demanen al Pare Henri Caffarel que els acompanyi en una vivència de fe comunitària, de matrimonis i sacerdot.

Aquí arrenca una història que prendrà força després de la guerra i de la publicació, ja el 1947, de l’anomenada Carta Fundacional; un document que establia les bases del que anava a ser una nova proposta per a l’Església: equips de matrimonis que desitjaven viure la seva fe com a laics casats, acompanyats per sacerdots consiliaris.

Comença un període d’expansió, en el que els EMD surten de França i s’estenen per Europa i per altres continents. Al llarg de tota aquesta història s’han anat publicant documents, organitzant reunions i trobades internacionals, sempre amb el desig de preservar la unitat en la diversitat del que són els equips (adaptats a les diverses circumstàncies de llengües, cultures i societats), mantenint el carisma inicial de fomentar i desenvolupar l’espiritualitat conjugal.

Actualment, des de 2002, els Equips de la Mare de Déu estan reconeguts pel Consell Pontifici per als Laics com a associació privada internacional de fidels i reconeixen els seus estatuts, entre els que destaquem aquesta frase que pot resumir la seva finalitat:

“En tant que moviment de formació espiritual i d’ajuda, els Equips de la Mare de Déu ajuden als seus membres a progressar en l’amor a Déu i en l’amor al proïsme; recorren a l’ajuda mútua fraterna per a que els seus membre puguin assumir tant personalment com en parella les condicions concretes de la seva vida conjugal, familiar, professional i social, segons la voluntat de Déu; els Equips de la Mare de Déu estimulen als matrimonis a prendre consciència de la seva missió evangelitzadora a l’Església i en el món per mitjà del testimoni del seu amor conjugal i per altres mitjans d’acció que es desprenen de la seva elecció”. (Estatut, art. 3)

Procés de Beatificació

El procés de beatificació del Pare Caffarel va començar l’any 2006 per iniciativa dels Equips. Dues són les raons que sostenen el procés:

  • la seva reputació de santedat;
  • i el contingut universal del seu missatge sobre el matrimoni.

Aquest missatge, actual encara, en ple segle XXI, defensa el matrimoni com un camí de santedat, i vol mostrar que e matrimoni és una Bona Notícia per tots els qui s’estimen, i que la pregària és font de vida i d’amor.

Per a tenir més informació i recolzar la causa:

ASSOCIATIONS DES AMIS DU PERE CAFFAREL
49 RUE DE LA Glacière 7ème étage
F-75013 PARIS
http://www.henri-caffarel.org