Els Equips al Món es distribueixen per àrees més o menys geogràfiques, en les que s'aplica el principi d'ajuda mútua: països més rics  avançats amb països més pobres i necessitats, ajudant-nos mútuament a créixer.

Així els Equips de la Mare de Déu estan organitzats geogràficament en quatre Zones, dirigides per un Equip Responsable Internacional o ERI:

  • Zona de les Amèriques
  • Zona d’Europa Central
  • Zona d’Euràfrica
  • Zona d’Euràsia

com ens organitzem Diapositiva1. Equips de la Mare de Déu

Equips de la Mare de Déu

Com Movimient Internacional, els Equips de la Mare de Déu necessiten una estructura d'organització que dóni suport als seus Equips “Base” per:

  • Mantenir la unitat del Moviment i la fidelitat al seu Carisma al llarg de tot el món
  • Promoure l'obertura als signes dels temps
  • Mantenir la unió amb l'Església, donant resposta a les seves crides a la missió evangelitzadora
  • Donar resposta a les necessitats de formació i a les preocupacions dels matrimonis
  • Donar les Orientacions de Vida a tots els équipiers

Equips de la Mare de Déu

Dades Responsables Catalunya - Menorca 2022-23

 

 

 

 

Equips de la Mare de Déu

L’Equip

És la unitat bàsica, el nucli del moviment i la seva característica més pròpia. I, al mateix temps, l’element més divers i particular: alguns estan formats per amics de la infància, altres esdevenen amics quan fan equip; alguns han crescut al barri, altres reuneixen matrimonis vinguts de lluny; pot ser  que tinguin edats ben diferents…Tant li fa, l’equip camina junt acompanyat del seu consiliari (sacerdot o religiós).

Equips de la Mare de Déu

El Sector

Està format per un grup d'equips propers que es volen ajudar mútuament i fer ruta junts: de cinc a vint equips, ben  comunicats entre ells, que celebren junts la seva fe.

La responsabilitat d'un sector és confiada a un matrimoni, "els responsables de sector", amb l'ajuda i el consell del consiliari de sector.

Junts viuen i festegen els principals moments de l'any: l'inici de curs, el Nadal, la celebració de la Penitència, la Pasqua...

Equips de la Mare de Déu

Els sectors s’agrupen com una regió

La nostra regió és Catalunya – Menorca, coordinada per un matrimoni responsable regional i el seu equip regional.

La nostra regió s’inclou a la Super-regió d’Espanya.