Qui Som

 

El Moviment

Els Equips Mare de Déu és un moviment catòlic internacional de laics, format per matrimonis.
L'objectiu principal del moviment és ajudar les parelles casades a viure plenament segons l'Evangeli, amb el suport mutuu dels membres d'un equip i la força del conjunt del Moviment.

 

 

 

Els equipiers dels Equips Mare de Déu pretenen:

 

 • ser fidels a les promeses del seu baptisme
 • situar a Crist en el centre de la seva vida
 • fonamentar la seva vida familiar i personal en l'Evangeli
 • cercar i conèixer la voluntat de Déu
 • donar testimoni de l'amor de Déu i dels valors cristians en la seva vida social i professional
 • ajudar a transmetre el missatge de Crist
 • aportar el seu suport actiu a l'Església
 • promoure el matrimoni i la vida de família en la societat

 

 

 

Els Equips Mare de Déu animen els seus membres a aprofundir, en equip, l'amor de l'Església i a ajudar-se mútuament a esdevenir membres actius del Poble de Déu, en comunió amb els seus pastors.

L'equip

El moviment està organitzat en equips.
Un equip és una petita comunitat formada per cinc o sis matrimonis que, acompanyats per un consiliari, desitgen viure l'espiritualitat conjugal.

 

 

Junts constitueixen:

 

 • Un camí i a la vegada una escola on aprenem a estimar i a ser feliços
 • Un mitjà per descobrir Jesús en el matrimoni
 • Una comunitat on ens ajudem a viure el nostre matrimoni segons l’evangeli
 • Un mitjà per aprendre a pregar
 • Un lloc on ens animem a posar les nostres capacitats al servei dels altres
 • Un lloc on es potencia la comunicació i es celebra l’amistat

 

 

Vida d'equip

 

 

Formar equip suposa avançar i fer camí en grup, en el que ningú es pot desentendre del camí dels altres; camí en que l'amistat i l'ajuda mútua contribueixen en el creixement humà i espiritual dels equipiers i matrimonis. L'equip esdevé així una petita comunitat que aspira a viure en comunió amb l'Església i oberta al món.

 

 


La trobada d'amistat. L'equip, amb les respectives famílies, es reunieix normalment una vegada al mes en un ambient distès que afavoreix els coneixement mútuu i reforça els llaços d'amistat.
La reunió d'equip. és el moment fort de la vida d'equip i un moment privilegiat per compartir entre els equipiers.


L'equip es reuneix cada més a casa d'una de les llars, i es desenvolupa en cinc moments:

 1. L'àpat en comú, senzill (acolliment) i que afavoreix la posada en comú.
 2. La posada en comú de les preocupacions de la vida quotidiana, vivències, alegries... tant familiars com personals o professionals.
 3. La pregària d'equip. Sentir-se en presència de Déu per iniciar aqueswt diàleg individual i nomunitar.
 4. La participació. Compartir la pròpia vivència sobre els punts d'esforç com una relectura dels esforços necessaris per progressar en la vida espiritual.
 5. Tema d'estudi. Canvi d'impressions sobre un tema proposat a fi de reforçar i aprofundir en el coneixement de la fe.

 

Els punts d'esforç

Els EMD no imposen als seus equipiers una espiritualitat determinada; només volen ajudar-los a comprometre's, en parella, en el camí traçat per Crist. I ho fa amb uns mitjans concrets d'esforç.


Cadascú s'esforça a practicar-los, confiant en l'ajuda i l'encoratjament del seu cònjuge i del seu equip.

 

 • L'escolta de la Paraula. La Paraula de Déu és una font indispensable de motivació i d'energia per al nostre creixement perswonal, el nostre creixement en parella , i per a la construcció d'un món millor.
 • L'oració personal. Desenvolupa la nostra capacitat d'escolta i de diàleg amb Déu.
 • Pregària conjugal i, si és possible, familiar. Aquesta els porta per un camí comú i, estesa a tota la família, es converteix en un lloc d'aprenentatge i transmissió de la fe.
 • El deure d'asseure's. Trobar cada mes temps per a un veritable diàleg conjugal. Passar un temps junts els esposos, lluny de la rutina, en presència de Déu, per aprofundir en el diàleg conjugal. Cadascú parla sobre el seu progrés i sobre el que li sembla important en la vida matrimonial i de la família.
 • La regla de vida. Es tracta de fixar-se esforços personals. Cadascú es marca els mitjans o aspectes on decideix concentrar els seus esforços per progressar en el creixement humà i espiritual.
 • El recés anual. Cada matrimoni reserva, una vegada a l'any, un temps per a un recés que permeti reflexionar sobre la pròpia vida, en presència de Déu.