Pregària

 

 

 

Quan anem a pregar, hem de tenir la convicció que Déu ens hi espera. Ben cert que Déu és pertot. Però és a l'interior del nostre ésser on ens convida a trobar-lo per a aquest diàleg d'amor que és l'oració.

HENRI CAFFAREL. Cent cartes sobre la pregària

[ Més oracions ]

 

Tota la nostra vida és Advent

Tota la nostra vida és Advent,
Déu està venint.

Ell ve en la seva Paraula,
en el seu Esperit que ens dóna la fe,
en els sagraments de l'Església,
en les lluites i alegries de la vida,
en cadascun dels nostres germans i germanes,
sobretot en els més pobres i soferts.

Cal saber esperar Déu.
Cal saber buscar Déu.
Cal saber descobrir Déu.

I mira que hi ha molts que es cansen d'esperar,
perquè els costa afrontar la vida
perquè els poderosos continuen aixafant els febles.

Ens costa cercar Déu en el dia a dia,
en el treball, a casa, en el carrer,
en la lluita pels drets de tots,
en la pregària, en la festa alegre dels germans units,
i fins i tot més enllà de la mort.

El blat de moro i l'arròs estan naixent, bells.
Ha arribat l'Advent.
Després arribarà el Nadal.
Déu arriba sempre.
Obrim els ulls de la fe,
obrim els braços de l'esperança,
obrim el cor de l'amor.

 


* Pere Casaldàliga