Evangeli del diumenge

 

 

[ Més evangelis ]

 

15 d´agost de 2017 - ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU

Salm 44

R.Teniu la reina a la dreta, vestida amb brocats d’or.

La princesa t’espera enjoiada, l’esposa et ve a la dreta vestida amb or d’Ofir.

R. Teniu la reina a la dreta, vestida amb brocats d’or.

Escolta filla, estigues atenta, oblida el teu poble i la casa del teu pare; el rei estĂ 
corprès de la teva bellesa. És el teu senyor: fes-li homenatge.

R. Teniu la reina a la dreta, vestida amb brocats d’or.

Conduïdes entre cants de festa, s’acosten al palau del rei.

R. Teniu la reina a la dreta, vestida amb brocats d’or.

Evangeli (Lc 1, 39-56)

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc:

Per aquells dies, Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà, entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, el nen saltà dins les seves entranyes, i Elisabet, plena de l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. ¿Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà». Maria digué: «La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d’ara totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. El seu nom és sant, i l’amor que té als qui creuen en ell s’estén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils. Omple de béns els pobres, i els rics se’n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als nostres pares; s’ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre». Maria es quedà tres mesos amb ella, i després se’n tornà a casa seva

Comentari evangèlic:

Benaurada

Sí, nosaltres formem part de totes aquestes generacions que anomenaran benaurada aquella noia, Maria, que va atrevir-se a acceptar la proposta de Déu per mitjà de l’àngel, va esdevenir la mare de Jesús, el va criar quan era infant i el va seguir en la seva vida adulta, va restar dreta al seu costat al peu de la creu i va ser present enmig de la comunitat reunida el dia de Pentecosta, quan tots van quedar plens de l’Esperit Sant. Així complia la nova missió que Jesús li havia encomanat des de la creu: ser Mare de l’Església així com havia estat Mare de Déu.
Sí, ella ja és benaurada per tots els segles, perquè en acabar la seva vida mortal va començar tot seguit la seva vida eterna en cos i ànima al Regne definitiu que el Fill de Déu havia vingut a anunciar-nos. Ens n’alegrem per ella i també per nosaltres, perquè creiem que un dia seguirem els seus passos. Ella ens ha precedit a tots, i així ens dona certesa en l’esperança de la nostra plenitud de vida. I ens dona la confiança que ella, des de la glòria on resideix, vetlla per nosaltres com a bona mare. Prop d’ella podem trobar consol i afecte, consell i saviesa, força i ànim per al camí.

Jordi Vila
Consiliari de l´equip Reus-12