Documents

 

Reflexió

 

LES TRES PARAULES 
 
La catequesi d’avui és com la porta d’entrada d’una sèrie de reflexions sobre la vida de la família, la seva vida real, amb el seu ritme i els seus esdeveniments. Damunt d’aquesta porta d’entrada hi ha escrites tres paraules que ja he fet servir altres vegades. I aquestes paraules són: si us plau, gràcies, ho sento.