Documents

 

Brasilia 2012

Documents de las XIena Trobada Internacional a Brasilia, 21 al 26 de juliol.

 

El Bon Samarità 
 
Conferència i meditació diària del pare Timothy Radcliffe, OP (Ordre dels Predicadors) sobre la paràbola del Bon Samarità.