Documents

 

Altres documents del moviment

 

El deure d’asseure’s  (2015-2016)
 
Una de les més grans intuïcions del Pare Caffarel per a la comunicació íntima en la parella és el deure d’asseure’s. El deure d’asseure’s és la proposta més específica del moviment dels Equips de la Mare de Déu. És part dels sis punts concrets d’esforç, que formen la base de la pedagogia dels EMD, proposats per fer progressar a cadascú i a cada parella en la seva fe i en la seva espiritualitat conjugal, una innovació pastoral del Pare Caffarel. El deure d’asseure’s té com a objectiu ajudar a la parella a “trobar cada mes el temps d’un veritable diàleg conjugal davant la mirada del Senyor” (Pare Caffarel).
La regla de vida 
 
La pedagogia dels EMD es basa en tres pilars: les Orientacions de Vida, els Punts Concrets d’Esforç i una Vida d’Equip. Aquest curs 2013-2014 el Moviment viu el segon any de les orientacions rebudes amb la Carta de Brasília: “Atrevir-se a acollir i a tenir cura de l’altre”. En aquest context, l’Equip Responsable Internacional (ERI) reunit a Bordeus el passat juliol ha proposat la “Regla de Vida” com el punt concret d’esforç que cal cultivar de manera especial.
El matrimoni responsable d'equip - oct. 2013 
 
Als Equips de la Mare de Déu, totes les Responsabilitats són assumides en parella, és a dir, són els dos, units, els que assumeixen la responsabilitat. És cert que aquesta tasca és compartida entre marit i muller, en funció dels carismes, capacitats i disponibilitat de cada un… El terme "responsable" en els nostres dies és fàcilment mal interpretat ja que se li atribueix un sentit individual: el que decideix per ell mateix, que no ha de donar comptes a ningú de les seves decisions. Però el seu sentit veritable i original és un altre: és el que "respon" d’alguna cosa davant d'algú… …petita ajuda, una orientació per descobrir i comprendre la naturalesa d’aquesta responsabilitat, i transmetre l’experiència de molts matrimonis que ja hi van passar.
El Pare CAFFAREL, profeta del matrimoni 
 
És una selecció de textos del Pare CAFFAREL agrupats per temes i de manera que afavoreixi la reflexió personal i en parella. El Pare Caffarel no és un profeta per al món actual perquè hagi viscut fets excepcionals, sinó perquè va fer compatible una vertadera opció de fe amb paraules i gestos que arriben al cor de les persones.
En CamĂ­ 
 
És un tema d'estudi per als matrimonis que, després del pilotatge, han decidit entrar a formar parts dels EMD. El contingut d'aquests vuit capítols s'articula entorn del matrimoni i de la familia.
El Consiliari 
 
“Els preveres aporten als equips la gràcia irreemplaçable del seu sacerdoci; no assumeixen responsabilitats de govern; aquesta és la raó per la qual són anomenats “consellers espirituals”. El prevere conseller espiritual d’equip és escollit pels membres de l’equip...”
Carta de Lourdes 
 
Orientacions de l’Equip responsable Internacional a tots els equipiers en motiu de la trobada internacional de Lourdes.