Documents

 

Documents Fundacionals

 

Guia del Equips de la Mare de Déu 
 
La Guia recull tots els carismes i principis, l'estructura i l'organització del Moviment concretats en diversos documents que formen un anex amb els textos de referència. Entre els annexos cal destacar: 1- Carta Fundacional (1947) promulgada el 8 de desembre de 1947, festa de la Immaculada. Reflecteix l'esperit del Moviment creat pel pare Caffarel i insisteix en l'amistat fraternal i l'ajuda mútua espiritual, moral o material en el si de l'equip, i estableix l'estructura bàsica del moviment. 2- Què és un equip de la Mare de Déu. Complement de la Carta (1976), breu reflexió sobre l’equip com a comunitat de llars. 3- El nou alè (1988) on s’insisteix principalment en el carisma dels Equips.